Familie opstellingen

Systeemopstellingen

 Familieopstelling is een prachtige methode om op levensvragen een antwoord te krijgen.

Je familie is een systeem, bestaande uit je huidige gezin, het gezin waarin je geboren bent en alle familieleden daarom heen. Ook wanneer familieleden niet meer bij de familie zijn, bijvoorbeeld door overlijden of emigreren, blijven ze onderdeel van dit systeem. Persoonlijke problemen? Relatieproblemen? Levensvragen? Veel is terug te vinden in de verstrikkingen in het familiesysteem. Bert Hellinger (de grondlegger van deze methode) stelt dat er in een familiesysteem belangrijke wetmatigheden gelden, te weten; verbinding, volgorde en balans

Verbinding: Iedereen heeft recht op zijn eigen plek in het familiesysteem

Volgorde:    ouderen komen voor jongeren. Ouders ten opzichte van hun kinderen en de kinderen ten opzichte van elkaar.

Balans: in elke relatie dient het geven en het nemen in evenwicht te zijn. Teveel van het een of het ander verstoort het systeem.

 

Familie opstellingen helpen je om inzicht te krijgen om zo eventuele verborgen of halfbewuste verbanden te zien. Opstellingen zijn mogelijk ook een manier om anders naar de wereld en het leven te kijken, zonder oordeel, om zo liefdevol los te maken uit deze verstrikking.

Organisatieopstellingen

Organisatieopstelling is een verhelderende methode om meer inzicht te krijgen binnen de problemen van een organisatie. Een organisatie is een systeem van samenhangende onderdelen. Bij een organisatieopstelling wordt een dergelijk systeem opgesteld er wordt naar het grotere geheel gekeken. Op deze manier wordt het zichtbaar waar de knelpunten en dus de energie in de organisatie onvoldoende kan stromen en waar de diepe wortels van de optredende problemen hun oorsprong vinden.

 

Een opstelling kan ook gebruikt worden om op een bijzondere manier naar jezelf te kijken. Onder andere met betrekking tot een lichamelijke klacht of een ziekte.

 

Een ziekte is vaak een uitdrukking van een verstrikking in de ziel en van de systemische wanorde. Ons hele wezen (lichaam, geest en ziel) probeert om de spanning van deze wanorde op te lossen, dat gaat vaak ten koste van onszelf. Met een opstelling kun je geen ziektes genezen. Wel kunnen blokkades oplossen doordat de energie weer stroomt. 

Nog een bijzondere manier

 Een opstelling kan ook gebruikt worden om op een bijzondere manier naar jezelf te kijken. Onder andere met betrekking tot een lichamelijke klacht of een ziekte

 

Een ziekte is vaak een uitdrukking van een verstrikking in de ziel en van de systemische wanorde. Ons hele wezen (lichaam, geest en ziel) probeert om de spanning van deze wanorde op te lossen, dat gaat vaak ten koste van onszelf. Met een opstelling kun je geen ziektes genezen. Wel kunnen blokkades oplossen doordat de energie weer stroomt. 

Hoe werk ik

Bij een opstelling in een individuele sessie legt de cliënt voor zichzelf en voor de op te stellen personen  kussens neer als representanten. Hierbij neemt de cliënt ook daadwerkelijk zelf alle posities in en voelt. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen binnen een (familie) systeem. Met de bovengenoemde wetmatigheden (verbinding, volgorde en balans) in gedachten kan ik samen met de cliënt experimenteren met verschillende posities van de kussens. Om zo de dynamiek in de opstelling te zien, waardoor je inzicht en bewustzijn krijg. Misschien herken je hierdoor beter je gedrag, gevoelens en loyaliteit jegens jouw familiesysteem.

Bij een opstelling met representanten worden de op te stellen personen door de cliënt neergezet. Waarnaar de cliënt naast de opstelling als toeschouwer gaat zitten. De representanten zijn, onder begeleiding van mij, vrij om te bewegen, ook vraag ik aan de representanten hoe zij zich voelen om zo extra informatie te krijgen. Op deze manier is de dynamiek waar te nemen. Bij het nabespreken van de opstelling kunnen de representanten eventueel en indien nodig nog extra informatie geven over ervaringen die zij in de opstelling hebben gehad.

 

De opstelling wordt indien wenselijk nabesproken met alleen de cliënt of alleen de organisatie zonder representanten.